właściwości i budowa materii sprawdzian klasa 7

16 października, 2018 0 przez admin

Po przeczytaniu i omówieniu zagadnień z podręcznika przychodzi czas na praktyczne przećwiczenie nowo nabytej wiedzy. Z pomocą przychodzi podręcznik uzupełniający serię, czyli zestawy ćwiczeń. To jest fizyka właściwości i budowa materii sprawdzian – zestawy ćwiczeń i pytań do omawianych zagadnień w podręczniku głównym. Rzetelnie napisany i skrojony na daną grupę wiekową zestaw ćwiczeń, mający na celu utrwalić poznane treści. Takie właśnie są ćwiczenia To jest fizyka sprawdziany.

Tutaj warto zaznaczyć, iż dostępne są również osobne treści dla nauczycieli, zawierające gotowe pomoce dydaktyczne. Maja one na celu przyspieszyć pracę nauczyciela i jego wdrożenie w podręcznik, tak aby miał on więcej czasu na pracę z uczniami. Dodatkowo zawierają one wskazówki co do kierunku w jakim można omawiać zagadnienia. Może to poskutkować uatrakcyjnieniem zajęć i dalszym zainteresowaniem uczniów omawianymi zagadnieniami. To co kryje się za produktem – To jest fizyka sprawdzian, jest rzetelnym i kompletnym systemem ćwiczeń i pomocy dydaktycznych dla nauczyciela prowadzącego.


Pobierz sprawdzian