weiter deutsch klasa 8 sprawdziany

WEITER DEUTSCH SPRAWDZIANY KLASA 7, KLASA 8

Testy www weiter deutsch sprawdziany pobierz razem z kluczami odpowiedzi. Twoje oceny lecą na łeb na szyję i masz przez to coraz więcej kłopotów w domu? Wejdź i pobierz sprawdziany www weiter deutsch testy.

Www weiter deutsch sprawdziany stanowi trzyczęściowy kurs nauczający języka niemieckiego w gimnazjum. Dedykowany jest on do wszystkich uczniów, którzy rozpoczęli naukę języka niemieckiego w szkole podstawowej i teraz kontynuują ją w gimnazjum, niezależnie od tego, z jakich podręczników korzystali wcześniej.

W podręczniku na początku każdego działu zamieszczono wiederholdung, czyli dział, którego celem jest przypomnienie i powtórzenie wiadomości ze szkoły podstawowej. Jego drugim zadaniem jest pomoc nauczycielowi w zorientowaniu się w poziomie wiedzy uczniów na dany temat. Podręczniki z tej serii kładą silny nacisk na systematyczne rozwijanie sprawności językowych, czyli czytania, mówienia, słuchania oraz kreatywnego pisania. Tematy, które zawarte są w podręczniku, dostosowane są do  zainteresowań współczesnych gimnazjalistów, dzięki czemu łatwiej jest im się uczyć. Jeżeli jesteś nauczycielem zainteresowanym tą serią, to pobierz takie materiały, jak książka nauczyciela czy sprawdziany.

Pobierz sprawdziany z kluczami odpowiedzi z książek www weiter deutsch sprawdziany 1,2,3 – w paczce znajdują się wszystkie

www weiter deutsch sprawdziany Pobierz

Leave a Reply