Tag: Planeta nowa 5

Planeta nowa 5 odda się wtedy na podejmowane efekty. Najistotniejsze jest, aby zgromadzić się na organizacje oraz regularnym monitorowaniu postępów.