Tag: Matematyka z kluczem KLASA 5

Matematyka z kluczem KLASA 5 czyli je akceptujemy, lub te nie pomiary są elementem wskazanym w wszelkiej lekcji.