mapa polski sprawdzian klasa 5 geografia

mapa polski sprawdzian klasa 5 geografia

9 września, 2018 1 przez admin

Jest to jeden z najtrudniejszych sprawdzianów z Planeta Nowa Klasa 5 Sprawdziany ponieważ większość uczniów, ma duży problem z zapamiętaniem mapy. Przy każdym temacie znajduje się słowniczek, który zawiera nowe i trudne słowa wytłumaczone w bardzo przystępny i zrozumiały sposób. Pod każdym tematem postawione jest kilka ćwiczeniowych pytań, które poruszane są przez nauczyciela na lekcji. Każde ciekawostki wykraczające poza tematykę umieszczone są w specjalnie oznaczonej tabelce. Pozwolą one poszerzyć horyzontu i zaszczepią ciekawość w uczniu do poszukiwania wiedzy. Zeszyt ćwiczeń posiada rozszerzenie wiedzy dostępnej w podręczniku, zawiera wiele ciekawych, poszerzających tematykę zadań i eksperymentów zachęcających uczniów do nauki przedmiotu. Każdy temat posiada najważniejsze informacje, umieszczone w tabelce, które należy zapamiętać, by moc powiedzieć, że temat został przez ucznia opanowany. Sprawdziany opierają się o wiedzę dostępną w podręczniku jak i zeszycie ćwiczeń, mają bardzo przejrzyste zadania i pytania, które nie wykraczają poza przedstawioną wiedzę.

Mapa Polski Sprawdzian

Pobierz z chomikuj