Coraz bliżej istoty życia Sprawdzian

Jest to ostatni sprawdzian z biologii, który każdy uczeń musi napisać a mianowicie Coraz bliżej istoty życia sprawdzian. Co musicie na niego wiedzieć? Przede wszystkim jak wygląda budowa chemiczna wszystkich organizmów. W jednej grupie będzie rola białe, a w drugiej rola kwasów. To tylko początkowe pytania, wszystkie macie w archiwum.

sprawdzian z biologii

Leave a Reply