Menu

Skóra Powłoka Organizmu Sprawdzian

Skóra Powłoka Organizmu Sprawdzian

Podręcznik wraz z zeszytem ćwiczeń przekaże wiedzę, uzupełni braki i sprawdzi posiadane przez ucznia informację o Skóra Powłoka Organizmu Sprawdzian. Podręcznik wysycony jest najważniejszymi, kluczowymi informacjami z tematyki wymaganej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgodnie z rozporządzeniem o wymaganiach edukacyjnych.

Posiada nie tylko suchą wiedzę, ale wiele ćwiczeń pozwalających zrozumieć poruszane tematy z skóra powłoka organizmu sprawdzian. Obszerna biblioteka grafik i zdjęć umożliwia spojrzenie na temat z szerszej perspektywy. Każdy z przedstawionych rozdziałów posiada podsumowanie i serię pytań, które pozwolą sprawdzić stan posiadanej wiedzy i zwrócą uwagę na najważniejsze kwestię w temacie.
Pobierz sprawdzian

No comments

Dodaj komentarz