Menu

Amis et compagnie Sprawdziany

logo sprawdziany

Amis et compagnie Sprawdziany + Klucze odpowiedzi Amis et compagnie sprawdziany stanowi nowy i nowatorski kurs nauki języka francuskiego przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych. Jeżeli chodzi o zawartość merytoryczną i kształcenie językowe, to zawartość kursu rozpoczyna się na poziomie A1, zaś kończy poziomem B1 – zgodnie z europejskim systemem opisu kształcenia językowego.

Kompass neu Sprawdziany

logo sprawdziany

Kompass neu Sprawdziany + Klucze odpowiedzi Kompass neu sprawdziany stanowi zupełnie nową odsłonę czteroczęściowej serii podręczników do nauki języka niemieckiego dla gimnazjum – zarówno tych dopiero rozpoczynających naukę języka niemieckiego w szkole (tomy 1 – 3),  jak i tych, którzy tę naukę w gimnazjum już kontynuują (tomy 2 – 4). Dostosowany jest do prowadzenia nauki w trybie 1, 3 lub nawet trzech godzin nauki języka niemieckiego tygodniowo.

Jest tyle do powiedzenia Sprawdziany

logo sprawdziany

Jest tyle do powiedzenia Sprawdziany + Klucze odpowiedzi Jest tyle do powiedzenia sprawdziany to seria podręczników przeznaczonych do nauki języka polskiego w gimnazjum, w pełni zgodna z nową, aktualnie obowiązującą podstawą programową. Zgodnie z założeniami autorek podręcznika, czytaniu, pracy z tekstem i kształceniu kulturowemu towarzyszy ściśle z nimi skorelowana nauka o języku jako o narzędziu do komunikowania się i sposobie postrzegania świata.

Z Pitagorasem przez gimnazjum Sprawdziany

logo sprawdziany

Z Pitagorasem przez gimnazjum Sprawdziany + Klucze odpowiedzi Z Pitagorasem przez gimnazjum sprawdziany to nowa odsłona klasycznej już serii podręczników do nauki matematyki, autorstwa Stanisława Durydliwki i Stefana Łęskiego. Jest to seria podręczników przeznaczona do szkół gimnazjalnych. Niniejszy podręcznik jest nowo opracowaną pozycją do nauki matematyki.

Klucze do kultury sprawdziany

logo sprawdziany

Klucze do kultury Sprawdziany + Klucze odpowiedzi Podręczniki z serii Klucze do kultury sprawdziany to wyjątkowe pozycje do kształcenia językowego w szkole gimnazjalnej. Jego wyjątkowość wiąże się z jego językowo – kulturowym charakterem. Takie zaproponowane rozwiązanie pozwala skutecznie uczyć o języku w powiązaniu z tekstem. Posiada on spiralny układ treści, zestawiając teksty dotyczące podobnych tematów, należące jednocześnie do różnych sfer kultury.

www weiter deutsch Sprawdziany

logo sprawdziany

www weiter deutsch Sprawdziany + Klucze odpowiedzi Www weiter deutsch sprawdziany stanowi trzyczęściowy kurs nauczający języka niemieckiego w gimnazjum. Dedykowany jest on do wszystkich uczniów, którzy rozpoczęli naukę języka niemieckiego w szkole podstawowej i teraz kontynuują ją w gimnazjum, niezależnie od tego, z jakich podręczników korzystali wcześniej.

Policzmy to razem Sprawdziany

logo sprawdziany

Policzmy to razem Sprawdziany + Klucze odpowiedzi Podręczniki z serii Policzmy to razem sprawdziany napisane zostały z myślą o odniesieniu się do wielorakich potrzeb edukacyjnych uczniów szkół gimnazjalnych. Zostały one stworzone tak, ażeby umożliwić uczniom poznawanie matematyki zarówno w trakcie zajęć odbywających się pod kierownictwem nauczyciela w klasie, jak i doskonale nadają się do samodzielnej pracy w domach.

Swoimi słowami Sprawdziany

logo sprawdziany

Swoimi słowami Sprawdziany + Klucze odpowiedzi Swoimi słowami sprawdziany to wyjątkowy podręcznik do nauki języka polskiego w gimnazjum. Jego unikatową cechą jest to, że łączy on w sobie  układ problemowy z usystematyzowaniem charakterystycznym dla układu chronologicznego. Każdy zawarty w nim motyw tematyczny powiązany został z konkretną epoką literacką.

Pourquoi pas Sprawdziany

logo sprawdziany

Pourquoi pas Sprawdziany + Klucze odpowiedzi Seria Pourquoi pas sprawdziany to kurs języka francuskiego dedykowany dla młodzieży gimnazjalnej. Oparty on został o metodę zadaniową. Wszelkie zawarte w nim polecenia przetłumaczono na język polski. W polskiej adaptacji podręcznika, po każdym rozdziale dodano wyjątkowe strony pour communiquer i pour en savoir plus, które zawierają ćwiczenia, specjalnie opracowane na potrzeby polskich uczniów.

Matematyka w gimnazjum Sprawdziany

logo sprawdziany

Matematyka w gimnazjum Sprawdziany + Klucze odpowiedzi Seria Matematyka w gimnazjum sprawdziany, jak sugeruje sama nazwa, stanowi serię podręczników przeznaczonych do nauczania matematyki w szkole gimnazjalnej. To seria, która nareszcie sprawia, że nauka staje się jak najbardziej skuteczna. Spełnia ona wszystkie postulaty, jakie przed podręcznikami do matematyki stawiają nauczyciele przedmiotu.